Skip to main content

13 decembrie 2023

Două ghiduri în consultare publică lansate de PCIDIF

Loading

1.Ghidul Solicitantului „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”, Apelul de proiecte nr. 1, Măsura 3 – Creșterea consumului de carte și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale, Acțiunea 3.1 – Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării, Prioritate 3 – Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural, Obiectiv specific: RSO4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Perioada de consultare publică este de 20 zile lucrătoare, începând cu data de 12 decembrie 2023 și până pe data de 15 ianuarie 2024, ora 17.00.

Eventualele observații și sugestii se vor transmite pe adresa de email: secretariat.pocidif@mfe.gov.ro în perioada de consultare publică mai sus menționată.


 

2. Ghidul Solicitantului ”Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare”

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Organismul Intermediar pentru Cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, anunță lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”, Apelul de proiecte nr. 1, Măsura 1.1.1 – Sprijin pentru întreprinderile inovatoare, Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Prioritate 1 – Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv specific: OS a(i) Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate.

Perioada de consultare publică este de 20 zile lucrătoare, începând cu data de 12 decembrie 2023 și până pe data de 15 ianuarie 2024, ora 17.00.

Eventualele observații/propuneri de modificare/completare, referitoare la acest ghid, vor fi transmise prin utilizarea formularului online, disponibil la: https://www.mcid.gov.ro/interes-public/consultare-publica-ghidul-solicitantului-sprijin-pentru-intreprinderi-nou-infiintate-inovatoare-in-cadrul-prioritatii-1-pocidif/

Vor fi luate în considerare doar observațiile/propunerile de modificare/completare transmise în formatul pus la dispoziție și în termenul menționat mai sus.

 

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent