Skip to main content

22 decembrie 2021

Datele din a 5-a listă de Proiecte de Interes Comun sunt disponibile pe Platforma de transparență a CINEA

Loading

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) a publicat pe Platforma de Transparență toate datele actualizate privind Lista a 5-a de Proiecte de Interes Comun (PCI)  adoptată de Comisia Europeană la 19 noiembrie 2021.

Lista stabilește proiectele transfrontaliere în domeniul infrastructurii energetice în UE și include un total de 98 de proiecte: 67 în domeniul transportului şi stocării energiei electrice, 20 în domeniul gazelor naturale, 6 proiecte de reţele de CO2 şi 5 proiecte de reţele inteligente de distribuţie energie electrică.

PCI-urile sunt proiecte-cheie de infrastructură care vizează finalizarea pieței europene a energiei pentru a ajuta UE să-și atingă obiectivele privind politica energetică și climă: energie accesibilă, sigură și durabilă pentru toți cetățenii, precum și decarbonizarea pe termen lung a economiei, în conformitate cu cu Pactul Verde al UE.

PCI sunt eligibile pentru sprijin financiar din partea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF).

CEF Energie are un buget de 5,84 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Granturile sunt acordate prin apeluri competitive de propuneri și sunt gestionate de CINEA.

Proiectele selectate ca PCI pot beneficia automat de mai multe avantaje care decurg din Regulamentul privind Rețeaua Trans-Europeană – Energie (TEN-E), inclusiv o acordare accelerată a permiselor și un tratament de reglementare îmbunătățit.

Publicarea acestor informații permite părților interesate și cetățenilor să acceseze date detaliate despre PCI în domeniul Energiei, inclusiv reprezentarea geografică, descrierea tehnică, durata proiectului și stadiul implementării PCI.

Pe lângă actualizarea datelor PCI, Platforma de transparență a fost îmbunătățită în continuare prin implementarea de funcționalități suplimentare. De exemplu, utilizatorii pot de acum încolo să facă mai multe criterii de selecție, să obțină informații despre finanțarea CEF pentru proiectele relevante și să aibă acces la funcționalități de export mai personalizate care le vor permite să creeze și să-și imprime propriile hărți.

Sursa: 5th PCI list data available on CINEA’s Transparency Platform (europa.eu)

Harta interactivă: PCI Interactive map (europa.eu)

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent