Skip to main content

21 iulie 2021

CROWN: s-a lansat proiectul european al sistemului multifuncțional de radiofrecvență

Loading

Programul european de cercetare în domeniul apărării – PADR – a lansat un nou proiect. Proiectul CROWN se va concentra asupra matricei europene active scanate electronic cu funcții combinate de radar, comunicații și război electronic pentru aplicații militare.

Proiectul, cu un buget de aproximativ 10 milioane euro și o durată de 30 de luni, a fost selectat în cadrul cererii de propuneri din 2019 pentru „Dominare a spectrului electromagnetic” în cadrul Acțiunii pregătitoare a UE pentru cercetarea în domeniul apărării (PADR) gestionată de Agenția Europeană pentru Apărare (EDA). Consorțiul CROWN este coordonat de Indra (Spania) și reunește 11 membri din industrie, centre de cercetare și câte un IMM din șapte țări ale UE. Proiectul a fost lansat oficial la o reuniune de lansare online din 6 și 7 iulie 2021, cu participarea membrilor consorțiului, reprezentanților EDA și ai Comisiei Europene.

CROWN va pune bazele proiectării și construirii unui sistem multifuncțional de radiofrecvență (RF) de nouă generație bazat pe tehnologia ARA (Active Electronically Scanned Arrays) pentru o gamă largă de aplicații, pentru a deveni disponibil în mai multe domenii militare în următorul deceniu.

Activitățile planificate includ evaluarea C&D și recomandări privind tehnologiile critice, activitățile C&T la nivel de sistem și componentă, precum și proiectarea, fabricarea și testarea unui prototip la scară mică.

 CONSORȚIUL CROWN

CROWN – Matrice europeană activă scanată electronic cu radar combinat, comunicații și funcții de război electronic pentru aplicații militare – reunește 11 participanți din 7 țări:

Indra (Spania), Thales (Franța), Office National d’Etudes et de Recherches Aerospatiales – ONERA (Franța), Hensoldt Sensors (Germania), Fraunhofer-Gesellschaft (Germania), Saab (Suedia), Totalforsvarets Forskningsinstitut – FOI (Suedia) Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO (Olanda), Leonardo (Italia), Elettronica (Italia) și Baltijos Pazangiu Technologiju Institutas – BPTI (Lituania).

 CONTEXT

Fiind parte a programului PADR, CROWN va sprijini Comisia Europeană, EDA și statele membre și va contribui la capacitatea critică pe termen lung pentru autonomia strategică europeană. Proiectul este, de asemenea, strâns legat de activitățile desfășurate în cadrul grupurilor de capabilități și tehnologie ale EDA, și anume CapTech Radar și CapTech Components.

 DESPRE PADR

Proiectul CROWN face parte din Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării (PADR) lansată de Comisia Europeană în 2017 pentru a evalua și demonstra valoarea adăugată a cercetării și tehnologiei în domeniul apărării sprijinite de UE (R&T). Acesta a pregătit calea pentru un program european adecvat de apărare care să devină parte a Fondului european de apărare (FED) din Cadrul financiar multianual al UE (2021-2027).

Implementarea PADR este gestionată de EDA în urma mandatului primit prin acord de delegare între Comisia Europeană și EDA, semnat la 31 mai 2017. Prin acest acord, Comisia încredințează EDA gestionarea și implementarea proiectelor de cercetare lansate în cadrul PADR.

Mai multe detalii pot fi găsite pe portalul EDA: CROWN: European multifunction radiofrequency system project launched (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent