Skip to main content

15 mai 2024

CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 522.A, 714.A și 131.C

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 522.A și CORRIGENDUM nr. 4 pentru Ghidul Solicitantului 714.A, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare a Ghidului Solicitantului  522.A – Soluții pentru creșterea siguranței traficului – Investiții în siguranța infrastructurii rutiere și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/522.A/1 –din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul emiterii acestui Corrigendum este prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 16 septembrie 2024, ora 10:00.


 

CORRIGENDUM nr. 4 de modificare a Ghidului Solicitantului 714.A – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice – Municipii reședință de județ și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/714.A/1 –din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul emiterii acestui Corrigendum este prelungirea perioadei de depunere a proiectelor respectiv introducerea informațiilor referitoare la indicatorul RCO76.

Din acest considerent a fost actualizat Ghidul Solicitantului:

  • 3.8.1 – Indicatori de realizare – adăugare RCO76 Proiecte integrate de dezvoltare teritorială
  • 4.3.2. – Data și ora închiderii apelului de proiecte: 19 iulie 2024, ora 10:00

Anexa IV – instrucțiuni de completare în MySMIS2021 a cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte

Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat


 

CORRIGENDUM nr. 6 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii  și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.C/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul emiterii acestui Corrigendum este prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, subcapitolele:

    • 4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 17 iunie 2024, ora 10:00
    • 8.5 Aplicarea pragului de calitate – Etapa 4: 50 de puncte – Perioada: 19 Februarie 2024, ora 10:00 – 17 iunie 2024, ora 10:00

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent