Skip to main content

19 martie 2024

CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.3 pentru Ghidul Solicitantului 132.B.1, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/132.B.1/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este actualizarea SCHEMA SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional „Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri și sprijin pentru întreprinderile nou înființate incubate”

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele

1.3 Glosar;
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile;
3.4. Rata de cofinanțare;
3.13. Reguli privind ajutorul de stat;
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor;
5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților;
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor;
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare;
8.9 Contractarea proiectelor.

Anexa III.1 – Declarație unică;

Anexa III.4 – Declarația de eligibilitate;

Anexa V – Matricea de corelare;

Anexa VII – Contractul de finanțare;

Anexa VIII – SCHEMA SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional „Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri și sprijin pentru întreprinderile nou înființate incubate”.

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent