Skip to main content

13 februarie 2024

Corrigendum nr. 1 de modificare a Ghidului solicitantului aferent Intervenției 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A

Modificările prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), prin Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 7.1.1 –  – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A, vizează:

  • secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile se completează astfel:
  • secțiunea 5.3.3  Categorii de cheltuieli neeligibile se modifică și se completează după cum urmează:
  • secțiunea 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
  • secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii în privința Declarației privind eligibilitatea TVA
  • secțiunea 14 Anexe
  • Anexa 2 Declarația Unică
  • Anexa 10 Declarația privind nedeductibilitatea TVA
  • Anexa 16 – Macheta de analiza și previziune financiară (inclusiv matricea de corelare buget – deviz)

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este închis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului, dacă este cazul, modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunea 5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect din ghidul solicitantului.

Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului, conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificări ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent