Skip to main content

12 iunie 2024

Consultarea publică: Proiectul de plan de acțiune propus de parteneriatul tematic Turism sustenabil al Agendei Urbane a Uniunii Europene

Loading

În perioada 6 iunie – 11 iulie 2024 se desfășoară consultarea publică a proiectului de plan de acțiune propus de parteneriatul tematic Turism sustenabil al Agendei Urbane a Uniunii Europene. Sunt încurajați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale, centrelor academice și de cercetare, ai ONG-urilor, ai sectorului privat, experți în dezvoltare urbană, cetățeni.

Documentul conține șase acțiuni-cheie menite să abordeze principalele provocări cu care se confruntă în prezent turismul urban:

Elaborarea unui ghid pentru crearea de destinații urbane reziliente;
Acordarea de sprijin pentru destinațiile turistice în vederea utilizării certificatelor de durabilitate pentru întreprinderile mici și mijlocii care activiează în sectorul turistic;
Dezvoltarea de competențe pentru profesioniștii din turism, precum și pentru autoritățile publice locale și regionale în ceea ce privește produsele și serviciile turistice digitale;
Crearea de destinații turistice sustenabile și reziliente prin diversificarea ofertei turistice;
Destinații turistice accesibile pentru toți;
Strategii de protejare a comerțului local cu amănuntul ca atu pentru turism.

Prin implementarea acestor măsuri se urmărește transformarea peisajului turistic urban într-unul rezilient, mai favorabil incluziunii și mai ecologic.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Punct Urban de Contact în România pentru Inițiativa Urbană Europeană, vă invită să vă exprimați opiniile privind acțiunile propuse, și astfel să contribuiți la îmbunătățirea calității mediului urban, prin completarea chestionarului disponibil aici.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent