Skip to main content

17 aprilie 2024

Consultare publică, POCIDIF: Ghidul Solicitantului Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale aferent Acțiunii 3.1 – Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării, Prioritatea 3 – Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural, Obiectiv specific: RSO4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

În conformitate cu O.U.G nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Ghidul solicitantului a fost postat în consultare publică în perioada: 13.12.2023 – 19.01.2024.
Sfarsitul primului paragraf

A doua perioadă de consultare publică: 17.04.2024 – 24.04.2024, ora 23.59.

Eventualele observații și sugestii se vor transmite pe adresa de email: secretariat.pocidif@mfe.gov.ro în perioada de consultare publică mai sus menționată.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent