Skip to main content

04 iunie 2023

Consultare publică, PAT: Ghidului solicitantului aferent P 1- Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Loading

Prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 6130 din data de 22.08.2022 a fost aprobat Programul Asistență Tehnică pentru sprijin comun din partea FEDR și FSE+ în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027, transmis în versiunea sa finală la 14 iulie 2022.

Astfel, Autoritatea de Management pentru Programul Asistență Tehnică a elaborat Ghidul solicitantului – condiții specifice pentru de accesare a fondurilor din Programul Asistenţă Tehnică 2021-2027 pentru Prioritatea 1 „Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC,FSE+, FTJ şi gestionarea programelor” din cadrul PoAT 2021-2027.

Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari (solicitanți) și furnizează informaţii utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

 

Solicitanți eligibili:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit;
AM/OI pentru POS, PODD, POCIDIF, POAT 2021-2027;
AM POAT 2014-2020, AM POIM, AM/OI POC, AM POR și AM POCA (pentru închiderea POR 2014-2020 și POCA).

Buget alocat: 573.236.366 euro

 

Tip apel de proiecte: cu depunere continuă, proiectele putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte. Apelul de proiecte se deschide în MySMIS2014 în termen de 3 zile după publicarea Ghidului Solicitantului aprobat și se va închide la data de 31 decembrie 2023, ora 23:59.

 

Informații suplimentare – https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poat-2021-2027-ghidului-solicitantului-aferent-prioritatii-1-asigurarea-functionarii-sistemului-de-coordonare-si-control-al-fondurilor-fedr-fc-fse-ftj-si-gestionarea-program/

Share:

asistent
Atlas - Asistent