Skip to main content

10 aprilie 2024

Consultare publică, PEO: Ghidul Solicitantului „Măsuri active de ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică,Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Măsuri active de ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P02 „Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)“, Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”.

Anexe la Ghidul Solicitantului 

 

Categorii de solicitanţi eligibili:
Pentru aceste apeluri solicitanții eligibili sunt:
Furnizori de formare profesională a adulților, publici și privați, autorizați conform legii
Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, publici și privați, acreditați conform legii
Centre de evaluare și certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, autorizate, conform legii

Categorii de parteneri eligibili:
Pentru aceste apeluri partenerii eligibili sunt:
Furnizori de formare profesională a adulților, publici și privați,autorizați conform legii
Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, publici și privați, acreditați conform legii
Centre de evaluare și certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, autorizate, conform legii
În cadrul acestor apeluri de proiecte nu sunt eligibili partenerii transnaționali

Alocarea financiară a apelurilor de proiecte este de 149.034.318,00 euro (din care 119.932.941,00 euro FSE+), repartizată după cum urmează :

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 134.042.699,95 euro, din care contribuția UE este de 113.936.293,95 euro (85%), iar contribuția națională de 20.106.406,00 euro (15%);
  • pentru regiunea dezvoltată București Ilfov, suma totală disponibilă este de 14.991.618,05 euro, din care contribuția UE este de 5.996.647,05 euro (40%), iar contribuția națională de 8.994.971,00 euro (60%).

Prezentul apel vizează pregătirea şi furnizarea ofertei de servicii de formare/ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET, prin pachete integrate de măsuri active personalizate în funcție de profilul tinerilor.

 

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent