Skip to main content

10 aprilie 2024

Consultare publică, PEO: Ghidul Solicitantului „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional în îngrijire și educație timpurie a copiilor”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional în îngrijire și educație timpurie a copiilor, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea 5 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară, Obiectiv specific: ESO4.6 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+).

Anexe la Ghidul Solicitantului

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 30.04.2024.

Principalele activități eligibile sprijinite în cadrul prezentelor apeluri de proiecte se subsumează celor patru tipuri de măsuri specificate în secțiunea 3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelurilor de proiecte. Activitățile enumerate în continuare se vor regăsi în mod integrat în cererea de finanțare, abordarea integrată a măsurilor  fiind o condiție de eligibilitate a proiectului:

 

 1. Crearea unui mecanism de dezvoltare și furnizare a serviciilor standard și complementare de educație, îngrijire și supraveghere, a copiilor de la naștere la 6 ani (activitate relevantă și obligatorie).

Se are în vedere procesul de elaborare a unei strategii/a unor măsuri de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie la nivel local; înființare/extindere servicii standard sau complementare, ca reflectare a modului în care sunt puse în aplicare măsurile stipulate în strategie și aprobate de autorități pentru asigurarea participării tuturor copiilor sub 6 ani la educație, îndeosebi a celor provenind din grupuri dezavantajate; procesul de revizuire și analiză a impactului demersurilor realizate la finalul celor 3 ani de intervenție.

 

 1. Furnizarea serviciilor integrate de educație, îngrijire și supraveghere (activitate relevantă și obligatorie).

Această activitate include măsuri precum:

 • asigurarea mesei copiilor;
 • asigurarea materialelor educaționale pentru toți copiii antepreșcolari și preșcolari din comunitate (jocuri educative, cărți de colorat, caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.)
 • măsuri de acompaniere în funcție de nevoi pentru copiii care aparțin grupurilor vulnerabile, inclusiv celor de etnie roma – sprijin pentru achiziționarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, mic mobilier specifice vârstei, transport, masuri suport pentru comunicarea în limba română, pentru copiii a căror limbă maternă este alta decât româna, pentru participarea la activități extracurriculare, precum excursii, vizionare spectacole de teatru, tabere etc.).

 

 1. Activități pentru stimularea participării la educația timpurie și prevenirea abandonului (activitate relevantă și obligatorie).
 • identificarea copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară în risc de a nu participa la educația timpurie
 • asigurarea accesibilității fizice în cadrul unităților de învățământ
 • dezvoltarea unor servicii de consiliere și îndrumare dedicate copiilor cu dizabilități
 • realizarea unor analize de nevoi și resurse specifice copiilor cu dizabilități în cadrul proceselor educaționale
 • programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/ reprezentanții legali/ tutorii copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară, cu focalizare pe părinții/ persoanele care au în grijă copiii provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv roma etc.

În cadrul prezentului apel de proiecte solicitanții eligibili sunt:

 • Inspectoratul Școlar Județean;
 • Autorități ale administrației publice locale;
 • Instituții/unități de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori privați autorizați de servicii de educație antepreșcolare și preșcolare.

 

Categorii de parteneri eligibili
Pentru prezentul apel, alte tipuri de parteneri pot fi selectați, în funcție de specificul proiectului după cum urmează:

 • Inspectoratul Școlar Județean;
 • Autorități ale administrației publice locale;
 • Instituții/unități de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori privați autorizați de servicii de educație antepreșcolare și preșcolare;
 • Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE);
 • ONG-uri.

Prin prezentul apel va fi finanțat câte un proiect la nivelul fiecărui județ din regiunile mai puțin dezvoltate.
Este obligatoriu ca Inspectoratul Școlar Județean să participe la implementarea proiectului, fie în calitate de solicitant unic, fie în calitate de lider de parteneriat/partener, în cazul proiectelor implementate în parteneriat. În situația in care, în urma finalizării etapei de evaluare tehnică si financiară calitativă, se constată că la nivelul unui județ sunt aprobate mai multe proiecte în care Inspectoratul Școlar Județean are calitatea de solicitant unic/lider de parteneriat/partener, va fi finanțat proiectul cu punctajul cel mai mare. În cazul în care sunt 2 sau mai multe proiecte cu același punctaj, departajarea se va realiza conform punctajelor pe criterii de evaluare, în următoarea prioritate: Relevanță, Eficacitate, Eficiență, Sustenabilitate.

Informații suplimentare puteți găsi aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent