Skip to main content

04 iunie 2023

Consultare publică, PAT 2021-2027: Ghidului aferent P 2 -„Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ”

Loading

Prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 6130 din data de 22.08.2022 a fost aprobat Programul Asistență Tehnică pentru sprijin comun din partea FEDR și FSE+ în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027, transmis în versiunea sa finală la 14 iulie 2022.

Astfel, Autoritatea de Management pentru Programul Asistență Tehnică a elaborat Ghidul solicitantului – condiții specifice pentru de accesare a fondurilor din Programul Asistenţă Tehnică 2021-2027 pentru Prioritatea 2 „Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ” din cadrul PoAT 2021-2027.

Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari (solicitanți) și furnizează informaţii utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Acțiuni eligibile:

Sprijin în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor
Informare şi comunicare
Sprijin pentru întărirea parteneriatului
Sprijin pentru întărirea capacității de evaluare și realizarea evaluărilor AP și PO
Sprijin SMIS și asigurare echipamente TIC
Pregătirea perioadei post-2027
Instruire
Măsurile pentru consolidarea capacității administrative

Solicitanți eligibili:

autoritățile de management pentru POAT, POS, PODD și POCIDIF și organismele intermediare pentru POS, PODD și POCIDIF ;
instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul Fondurilor UE 2014-2020, respectiv, 2021-2027 (FEDR, FSE+, FC, FTJ – în cazul FTJ numai din perspectiva elementelor orizontale ale sistemului de management și control);
instituțiile care asigură finalizarea implementării şi închiderea PO 2014-2020: POIM– mediu și energie și POC, POAT, POR și POCA;
instituțiile care asigură închiderea PO 2007-2013: POS CCE și POS Mediu;
instituțiile implicate în procesul de pregătire a perioadei de programare post-2027;
instituții care sprijină sistemul de coordonare, gestionare și control al fondurilor UE 2021-2027 și 2014-2020.

 

Buget alocat: 271.621.771 euro

 

Tip apel de proiecte: cu depunere continuă, proiectele putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte. Apelul de proiecte se deschide în MySMIS2021 în termen de 3 zile după publicarea Ghidului solicitantului aprobat și se va închide la data de 31 decembrie 2027, ora 23:59.

 

Informații suplimentare – https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poat-2021-2027-ghidului-solicitantului-aferent-prioritatii-2-imbunatatirea-capacitatii-de-gestionare-si-implementare-si-asigurarea-transparentei-fondurilor-fedr-fc-fse/

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent