Skip to main content

24 aprilie 2024

Consultare publică: Ghidul solicitantului „Sprijin acordat municipiilor, altele decât minicipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă – proiecte etapizate”

Loading

Miercuri, 24 aprilie 2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică:

Ghidului solicitantului „Sprijin acordat municipiilor, altele decât minicipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă – proiecte etapizate”, Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Obiectiv Specific RSO 2.8 – Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Operaţiunea B destinată municipiilor, altele decât reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora.

În cadrul apelului de proiecte vor fi finanțate:

  • Infrastructură rutieră pentru mijloacele de transport public;
  • Achiziționarea de tramvaie, troleibuze și autobuze și microbuze ecologice;
  • Modernizarea stațiilor de transport public de călători;
  • Sisteme de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”).

Solicitanţi eligibili:

  • Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt cei menționați în Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020;
  • Forma de constituire a solicitanților/partenerilor va fi identică cu cea din proiectele sprijinite din POR 2014-2020.

Buget:

  • Total: 4.288.362,03 euro
  • FEDR: 3.645.107,73 euro
  • Buget Național: 643.254,30 euro

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data publicării ghidului în consultare, până în data de 14.05.2024.

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți, se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri” deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice.

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent