Skip to main content

23 aprilie 2024

Consultare publică – Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, din cadrul Program cheie 5: „Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”

Loading

Ministerul Energiei anunță lansarea spre consultare publică a următoarului document aferent procedurii de ofertare concurențială pentru selecția de proiecte în vederea finanțării din Fondul pentru modernizare în Program cheie 5: ”Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”:

În cadrul acestei măsuri de investiții vor fi finanțate proiecte care au ca obiectiv:
Realizarea unităților de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, și flexibile din punctul de vedere al volumului de hidrogen ce va fi utilizat pe parcursul duratei de viata economica a investitiei, fiind evitat efectul de blocare (lock-in) oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh, fiind obligatorie respectarea randamentului global brut de minim 80%.

Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 200 MW în cadrul Fondului pentru modernizare.
Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția centralelor de cogenerare flexibile si de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz ;
2. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, aferente unităților de cogenerare construite.

Alte instalaţii/ echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate în conformitate cu prevederile Programului cheie 5 – Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 – Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență.

Vor putea depune proiecte:
➢ Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform
dispozițiilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006.
➢ Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite la art. 96 și urm. din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Ghidul solicitantului, precum si anexele aferente sunt postate pe site-ul Ministerului Energiei: https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-5/.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei.
Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent