Skip to main content

08 august 2023

Consultare publică: Ghidul Solicitantului OS 2.5 – Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor – Programul Dezvoltare Durabilă (PDD)

Loading

În data de 02 august 2023 Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții, în cadrul Axei Prioritare 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific – promovarea accesului la apă și un management sustenabil al sectorului de apă (Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune) din cadrul programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Nevoia de investiții are ca obiectiv principal conformarea cu:

  • Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP);
  • Directiva 2020/2184 privind apa potabilă;
  • Directiva nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate urbane (DEAUU).

Investițiile propuse trebuie să se încadreze în următoarele obiective de politică, obiective specifice și domeniu de aplicare a fondurilor mai jos menționate:

Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară a PDD 2021-2027
Obiectivul de politică OP 2. – O Europă mai ecologică, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și a gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile
Obiectivul specific OS 2.5 – Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor
Fondurile asociate Fondul European de Dezvoltare  Regional (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC)

Tipul de apel de proiecte – apel necompetitiv.

Mai multe detalii despre Ghidul Solicitantului aflat în consultare publică pot fi găsite accesând link-ul:

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-conditii-de-accesare-a-finantarii-la-proiectele-pentru-care-a-fost-aplicabil-mecanismul-de-finantare-descris-la-art-i-din-oug-109-2022-si-finantate/

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/ sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul Autorității de Management.

Share:

asistent
Atlas - Asistent