Skip to main content

23 octombrie 2023

Consultare publică: Ghid specific pentru apelul AM22A – Integrarea socială și economică Regiunea 1, asigurarea accesului la locuințe

Loading

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI,  a elaborat versiunea preliminară a Ghidului specific aferente apelului AM22A – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 1 și Asigurarea accesului la locuințe a resortisantilor state terte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare.

Apelul AM22A va fi organizat de Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI – https://igi.mai.gov.ro/cfm-2021-2027/.

Ghidul specific este aplicabil solicitanților care doresc să obțină finanțare în cadrul apelului de proiecte, precum și beneficiarilor și cobeneficiarilor, după caz, pentru care a fost aprobată finanțarea nerambursabilă. Regulile generale privind accesarea și implementarea proiectelor sunt stabilite prin Ghidul general.

Persoanele și instituțiile/organizațiile/structurile interesate sunt invitate să transmită sugestii, propuneri sau comentarii privind versiunea preliminară a Ghidului specific, exclusiv pe adresa de email oi.fami[@]mai.gov.ro.

Apreciem participarea dumneavoastră la consultarea publică prin transmiterea de propuneri/sugestii până la data de 26.10.2023.

Vă mulțumim pentru cooperare.

Documente în consultare publică:

Cerere-de-finantare

Anexa_2_Grila_evaluare 18.10.2023

AM22A Ghid-specific-unic 19.10.2023

 

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent