Skip to main content

01 aprilie 2024

Consultare publică a Ghidului specific aferent Intervenției 1.1.1 „Dezvoltarea capacităților publice de CDI”

Loading

DR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului aferent Priorității 1  ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, Acțiunea 1.1 Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor, Intervenția 1.1.1 “Dezvoltarea capacităților publice de CDI”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro,  până la data de 19.04.2024.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și de lansare a apelului de proiecte.

Share:

asistent
Atlas - Asistent