Skip to main content

27 august 2021

Consultare privind planul de reformă al pieței energiei electrice din Grecia

Loading

Comisia Europeană a deschis o consultare cu privire la reformele propuse de piața energiei electrice în Grecia. Destinată evaluării opiniei părților interesate publice și private, consultarea va contribui la evaluarea de către Comisie a reformelor planificate.

În temeiul Regulamentului privind piața energiei electrice 2019/943, statele membre sunt obligate să prezinte reformele pieței lor de energie electrică dacă și când identifică lipsurile probabile de aprovizionare.

Consultare privind planul de reformă a pieței grecești

Perioada de consultare: 2 august 2021 – 6 septembrie 2021

Grupuri țintă: autorități naționale, regionale și locale, companii private, asociații industriale, întreprinderi mici și mijlocii, organizații ale consumatorilor, sindicate, ONG-uri, organizații de mediu, consultanțe și, alte părți interesate.

 

Obiectivul consultării: Comisia Europeană face o consultare cu privire la reformele pieței energiei electrice în Grecia. După cum se subliniază în normele UE privind piața energiei (articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piața internă a energiei electrice), unui stat membru care se confruntă cu probabilități de lipsă de aprovizionare i se solicită să își reformeze energia electrică piaţă. La 29 iulie 2021, Grecia a prezentat Comisiei măsurile de reformă planificate. Întrucât Comisia va trebui să emită un aviz cu privire la planul grec, ea solicită părerile părților interesate cu privire la reformele planificate.

 

Document de referință:

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/greece_market_reform_plan.pdf

https://ec.europa.eu/info/news/consultation-greeces-electricity-market-reform-plan-2021-aug-02_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent