Skip to main content

03 aprilie 2024

ConstructPLUS: MEAT deschide sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pe data de 8 aprilie!

Loading

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) anunță deschiderea apelului de depunere a cererilor de finanțare pentru programul ConstructPLUS! Mai exact, începând de luni, 8 aprilie a.c., atât IMM-urile, cât și întreprinderile mari, cu personalitate juridică, vor putea aplica pentru obținerea de granturi nerambursabile, în scopul înființării și/sau dezvoltării capacităților de producție pentru materiale de construcție. Sesiunea va fi deschisă timp de 30 de zile, respectiv până miercuri, 8 mai a.c.

Pentru verificarea eligibilității și analiza dosarului cererii de finanțare, aplicanții vor transmite situațiile financiare anuale aprobate, aferente perioadei 2020-2022, fiind exceptate de la această obligație firmele nou-înființate. Documentația va cuprinde, astfel, situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, precum și dovada depunerii acestora la ANAF.

Totodată, referitor la situațiile financiare ale întreprinderilor aflate în activitate, se va verifica dacă acestea au o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 0, în unul din ultimii 3 ani fiscali (2020-2022). Rentabilitatea se calculează ca 100 x Profit net / Cifra de afaceri. Mai mult, se va analiza dacă aceste întreprinderi dețin capitaluri proprii pozitive la finalul ultimului exercițiu financiar încheiat (2022).

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se vor transmite la Registratura MEAT (Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, București), fiind necesară următoarea mențiune pe plic: Direcția Politici Industriale și Finanțări pentru Industrie – O.U.G. nr. 68/2023.

Listă documente: 

  1. Ghid FINAL
  2. MODEL_Declaratie pe propria raspundere
  3. Anexa-1_Cerere-de-acord-pentru-finantare
  4. Anexa-2_Plan-de-afaceri
  5. Anexa-2.1._Plan-de-investitii
  6. Anexa-3_Criterii-de-evaluare-pentru-stabilire-punctaj
  7. Anexa-4-_Criterii-de-departajare
  8. Anexa 5
  9. Anexa 6
  10. Template_Proiectii financiare

 

Informații aici și aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent