Skip to main content

23 septembrie 2021

Consolidarea acțiunilor judiciare: Comisia îndeamnă 19 state membre, să pună în aplicare legile UE în domeniul digital și mass-media

Loading

23 septembrie 2021

Astăzi, Comisia a luat măsuri judiciare împotriva a 19 state membre care nu reușesc să ofere beneficiile legislației digitale a UE în domeniul mass-media audio-vizuale și al telecomunicațiilor.

Aceste state membre sunt obligate să transpună în legislația lor națională două noi seturi de reguli, fără alte întârzieri: Directiva privind serviciile media audiovizuale și Codul european al comunicațiilor electronice și să informeze Comisia cu privire la această transpunere. Ambele directive sunt cruciale pentru tranziția digitală a UE, după ce au fost convenite în mod comun de către statele membre și ar fi trebuit transpuse până la sfârșitul anului 2020.

Directiva privind serviciile media audiovizuale

Directiva privind serviciile media audiovizuale (AVMSD) își propune să asigure o piață unică echitabilă pentru serviciile de difuzare, care să țină pasul cu evoluțiile tehnologice. Aceasta coordonează legislația la nivelul UE cu privire la toate mediile audio-vizuale, inclusiv radiodifuzorii tradiționali de televiziune și serviciile video la cerere și stabilește măsuri esențiale de protecție cu privire la conținutul partajat pe platformele de partajare video.

Codul european al comunicațiilor electronice

Acțiunile UE în domeniul comunicațiilor electronice au condus la o mai mare alegere a consumatorilor, facturi mai mici la telefon și standarde mai înalte de servicii de telecomunicații. Codul european al comunicațiilor electronice modernizează normele UE în domeniul telecomunicațiilor, făcându-le potrivite pentru era digitală. Datorită transpunerii întârziate, consumatorii și întreprinderile din Estonia, Spania, Croația, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Suedia ar putea să nu beneficieze de reguli, care prevăd:

  • Reguli clare și incluzive privind drepturile utilizatorilor finali: aceleași reguli se aplică în toată Europa pentru o piață unică incluzivă;
  • Calitate superioară a serviciilor: consumatorii se pot bucura de viteze de conectare mai mari și acoperire mai mare; întrucât Codul promovează concurența pentru investiții, în special în rețelele de capacitate foarte mare, inclusiv în rețelele 5G;
  • Armonizarea regulilor: codul îmbunătățește predictibilitatea reglementară, inclusiv în atribuirea spectrului radio;
  • Protecția consumatorilor: Codul beneficiază și protejează consumatorii, indiferent dacă utilizatorii finali comunică prin servicii tradiționale (apeluri, mesaje text) sau bazate pe aplicații;
  • Fair-play: Codul asigură egalitatea de tratament pentru toți jucătorii din sectorul serviciilor de telecomunicații, indiferent dacă sunt tradiționale sau bazate pe aplicații.

Consumatorii ar trebui să beneficieze de o protecție sporită prin reguli care să asigure claritatea informațiilor contractuale, calitatea serviciilor și facilitarea comutării furnizorilor între rețele pentru a genera prețuri cu amănuntul mai echitabile.

Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a adopta măsuri naționale de transpunere pentru aceste acte legislative ale UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazurile lor la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.  Termenul limită pentru transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice în legislația națională a fost 21 decembrie 2020.

Comisia urmărește acum transmiterea de avize motivate către Estonia, Spania, Croația, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Suedia (18 state membre), solicitându-le să adopte și să notifice măsuri relevante.

Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a adopta măsuri naționale de transpunere pentru aceste acte legislative ale UE.

Sursa:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4612

Share:

asistent
Atlas - Asistent