Skip to main content

01 octombrie 2021

Consiliul adoptă rezerva de ajustare la Brexit în valoare de 5,4 miliarde EUR

Loading

Consiliul a aprobat un fond de 5,4 miliarde EUR, menit să ajute statele membre să gestioneze impactul negativ al Brexit-ului. Fondul va sprijini regiunile, sectoarele și comunitățile cele mai afectate să acopere costurile suplimentare, să compenseze pierderile sau să contracareze alte efecte economice și sociale negative care rezultă în mod direct din retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

“Adoptarea rapidă a rezervei înseamnă că fondurile atât de necesare vor fi puse în curând la dispoziția regiunilor și întreprinderilor europene cele mai afectate, în special a IMM-urilor și a lucrătorilor acestora. Obiectivul nostru este de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili să traverseze o perioadă dificilă de adaptare la consecințele Brexit-ului. Acest lucru demonstrează solidaritatea tuturor statelor membre cu zonele cele mai afectate.” Zvonko Černač, ministru sloven responsabil cu dezvoltarea și politica europeană de coeziune, președintele Consiliului UE

Rezerva este un instrument special de urgență cu caracter excepțional. Metoda de calculare a alocării provizorii: 4,5 miliarde EUR distribuiți pentru comerțul cu Regatul Unit, 656 de milioane EUR distribuiți pentru pescuitul în zona economică exclusivă a Regatului Unit, iar 273 de milioane EUR distribuiți legăturilor de vecinătate pentru regiunile maritime frontaliere cu Regatul Unit. Perioada de referință pentru sprijinul din rezerva de ajustare la Brexit este cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2023.

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/09/28/council-adopts-a-5-billion-brexit-adjustment-reserve/

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent