Skip to main content

08 octombrie 2021

Comisia sprijină profesorii în utilizarea tehnologiilor digitale prin lansarea instrumentului SELFIEforTEACHERS

Loading

Pentru a marca Ziua internațională a profesorilor, Comisia a lansat instrumentul online SELFIEforTEACHERS, care le va permite profesorilor să analizeze modul în care utilizează tehnologiile digitale în activitățile lor de predare. Instrumentul este desinat profesorilor din învățământul primar sau secundar, disponibil în limbile engleză, franceză, germană și slovenă. În cursul săptămânilor viitoare vor urma versiuni în toate limbile oficiale ale UE. SELFIEforTEACHERS a fost testat în această primăvară în prezența a peste 4.000 de profesori din cinci țări (Estonia, Irlanda, Italia, Lituania și Portugalia).

Inițiativa reprezintă una din cele 13 acțiuni ale Planului de acțiune pentru educația digitală, care vizează sprijinirea sistemelor de învățământ din Europa în adaptarea la schimbările digitale. Unul dintre obiectivele principale ale planului de acțiune este sprijinirea utilizării eficace a tehnologiei în predare și învățare. SELFIEforTEACHERS se bazează pe Cadrul european pentru competențele digitale ale actorilor din sistemul educației, care definește diversele competențe digitale, tot mai necesare cadrelor didactice. Acesta stabilește 22 de competențe în șase domenii specifice: predarea și învățarea; identificarea, utilizarea și crearea de resurse digitale; personalizarea învățării și implicarea elevilor în învățarea practică; evaluarea și feedback-ul din partea elevilor; comunicarea și colaborarea cu elevii, familiile și colegii; dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4964

Share:

asistent
Atlas - Asistent