Skip to main content

27 noiembrie 2023

Comisia salută acordul provizoriu pentru revizuirea Legii privind restaurarea naturii

Loading

Noua lege privind restaurarea naturii reprezintă un element cheie al Pactului verde european și al strategiei UE privind biodiversitatea și se bazează pe legislația existentă. Cadrul revizuit va reprezenta o contribuție cheie la atingerea neutralității climatice până în 2050 și la creșterea pregătirii și rezistenței Europei la efectele schimbărilor climatice. Legea ar trebui să pună în mișcare un proces de refacere continuă și susținută a naturii pe uscat și pe mările UE. Statele membre au ca obiectiv general aplicarea de măsuri de restaurarea în cel puțin 20% din suprafețele terestre ale UE și 20% din mările acesteia până în 2030. Până în 2050, astfel de măsuri ar trebui să fie în vigoare pentru toate ecosistemele care au nevoie de restaurare.

Obiectivele specifice pentru diverse ecosisteme vor acoperi, de exemplu, îmbunătățirea stării principalelor habitate terestre și marine ale UE, ecosistemelor urbane, râurilor și luncilor inundabile sau îmbunătățirea diversității polenizatorilor. După adoptarea noului regulament, acesta va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.

 

Sursă – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_566
Sursă foto:© PolSCA

Share:

asistent
Atlas - Asistent