Skip to main content

01 aprilie 2022

Comisia pune la dispoziție 100 de milioane EUR pentru proiecte inovatoare de tehnologie curată

Loading

Comisia Europeană lansează al doilea apel al Fondului pentru inovare pentru proiecte la scară mică, care pun la dispoziție 100 de milioane EUR pentru proiecte în domeniul energiei regenerabile, industriilor mari consumatoare de energie, inclusiv produse de înlocuire, stocarea energiei și captarea, utilizarea și stocarea carbonului.

Apelul este deschis pentru proiecte la scară mică cu cheltuieli de capital între 2,5 și 7,5 milioane EUR situate în statele membre ale UE, Islanda și Norvegia.

Fondurile pot fi utilizate în combinație cu alte surse de finanțare publică, cum ar fi ajutorul de stat sau alte programe de finanțare ale UE.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de cinci criterii: evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, gradul de inovație, maturitatea proiectului, scalabilitatea și eficiența costurilor. Proiectele selectate vor contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Apelul urmărește sprijinirea proiectelor care implementează tehnologii, procese, modele de afaceri sau produse/servicii extrem de inovatoare, sunt suficient de mature și au potențialul de a reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

Proiectele promițătoare care vor fi evaluate ca fiind insuficient de mature pentru un sprijin prin grant pot primi asistență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Europene de Investiții.

Pașii urmatori 

Solicitanții își pot trimite propunerile prin intermediul portalului de finanțare și licitații UE, unde sunt disponibile toate informațiile relevante.

O zi de informare se va organiza în data 6 aprilie 2022.

Termenul limită de depunere a cererilor este 31 august 2022.

Solicitanții vor fi informați despre rezultatele evaluării în primul trimestru al anului 2023.  Se estimează că granturile pentru solicitanții câștigători vor fi acordate în mai 2023.

Sursa: Commission makes available fresh EUR 100 million for innovative clean technology projects (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent