Skip to main content

20 octombrie 2021

Comisia lansează platforma de consultare online TTC UE-SUA

Loading

Comisia a lansat o platformă de consultare online cu privire la Consiliul pentru comerț și tehnologie (TTC) UE-SUA, permițând părților interesate să își împărtășească opiniile și să ofere propuneri comune cu privire la activitatea viitoare. După întâlnirea de la Pittsburgh din 29 septembrie 2021, reprezentanții Uniunii Europene și ai Statelor Unite au convenit asupra importanței și angajamentului de a consulta îndeaproape părțile interesate de pe ambele maluri ale Atlanticului cu privire la abordările coordonate ale tehnologiei, economiei și comerțului cheie la nivel mondial.

În acest context, Comisia a înființat un ghișeu unic pe „Futurium” online: https://futurium.ec.europa.eu/en

Uniunea Europeană și Statele Unite au lansat Consiliul pentru comerț și tehnologie UE-SUA la summit-ul de la Bruxelles din 15 iunie 2021. Grupurile de lucru vizează: standarde tehnologice; climă și tehnologie curată; lanțuri de aprovizionare, tehnologia și serviciile informației și comunicațiilor (ICTS); securitate și competitivitate; platforme tehnologice de guvernanță și tehnologie a datelor; utilizarea greșită a tehnologiei; amenințări pentru securitatea și drepturile omului; controale de export; screening de investiții; promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri); accesul și utilizarea instrumentelor digitale; provocări comerciale globale.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5308

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent