Skip to main content

30 septembrie 2021

Comisia lansează o consultare publică pentru un aer mai curat

Loading

Prin Pactul Ecologic European, UE stabilește standarde pentru a evita acumularea de concentrații excesive de poluare și revizuiește aceste standarde la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

Principalele obiective și măsuri propuse de Pactul Ecologic European sunt:

 • tranziția către o Uniune Europeană cu nivel zero de emisii de gaze cu efect de seră până în 2050,
 • reducerea cu 90% a emisiilor de gaze din sectorul transporturilor;
 • reducerea impactului gazelor cu efect de seră până în 2030 cu 50% faţă de nivelul înregistrat în 1990;
 • emiterea unei Legi Europene a Climatului; scăderea ratei de utilizare a energiei provenite din hidrocarburi;
 • modificarea Directivei privind impozitarea Energie; încurajarea eficientizării consumului domestic de energie;
 • eficientizarea clădirilor publice și private;
 • adoptarea unei Strategii Industriale la nivel european;
 • noi standarde de mediu pentru automobile;
 • „înverzirea” orașelor;
 • ecologizarea sectorului agricol;
 • creșterea eficienței politicii ambalajelor.

Programul „Aer curat pentru Europa” prezintă măsuri menite să garanteze îndeplinirea obiectivelor existente, stabilind și alte obiective privind calitatea aerului. Se estimează că până în 2030 măsurile din cadrul Pachetului pentru un aer curat vor contribui la: evitarea a 58 000 de decese premature; salvarea de la poluarea cu azot a 123 000 km² de ecosisteme; salvarea a 56 000 km² de zone protejate din rețeaua Natura 2000; salvarea de la acidifiere a 19 000 km² de ecosisteme forestiere.

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/clean-air/

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent