Skip to main content

27 august 2021

Comisia lansează o consultare publică cu privire la revizuirea legislației centrale în materie de produse chimice

Loading

Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice (Regulamentul CLP). Această revizuire este una dintre cele 85 de acțiuni planificate în Strategia pentru produse chimice pentru durabilitate, adoptată de Comisie în octombrie 2020 ca primul pas către ambiția de poluare zero.

Regulamentul CLP este legislația de bază utilizată în UE pentru identificarea și comunicarea proprietăților periculoase ale substanțelor chimice. Acesta provine din standardul global al Organizației Națiunilor Unite (GHS) și adoptă acest standard în legislația UE. Acesta stabilește modul de clasificare a substanțelor chimice periculoase (de exemplu, cancerigene sau periculoase pentru mediul acvatic) și modul de comunicare a acestor pericole între lanțurile de aprovizionare și consumatorii și lucrătorii. Fiind unul dintre obiectivele Acordului verde european și al Strategiei pentru produse chimice, această revizuire va contribui la atingerea unui nivel legitim mai ridicat de protecție a cetățenilor și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. Este, de asemenea, o oportunitate de a încuraja înlocuirea substanțelor chimice periculoase cu substanțe chimice mai sigure și de a promova industria UE ca un lider mondial în producția și utilizarea de produse chimice sigure și durabile.

În prezent, Comisia efectuează o evaluare a impactului pentru a decide cea mai adecvată cale de urmat și a lansat o consultare publică ca parte a acestui exercițiu. Consultarea urmărește să adune punctele de vedere ale cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor din sectoarele public și privat cu privire la modul de a revizui cel mai bine Regulamentul CLP, luând în considerare progresul științific și tehnic. Cetățenii și organizațiile sunt invitați să își împărtășească opiniile până la 15 noiembrie 2021.

https://ec.europa.eu/environment/news/chemicals-commission-launches-public-consultation-revision-central-piece-chemicals-legislation_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent