Skip to main content

15 decembrie 2021

Comisia ia măsuri pentru a îmbunătăți învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de angajare

Loading

Vineri, 10 decembrie 2021, Comisia Europeană a făcut un pas important în sprijinirea statelor membre pentru a atinge acest obiectiv, prin prezentarea de propuneri de recomandări ale Consiliului privind conturile de învățare individuale și micro-creditările.

La summitul de la Porto, din luna mai, liderii UE au salutat obiectivul la nivelul UE, ca până în 2030, 60% dintre adulți să participe la formare profesională în fiecare an. Comisia a făcut un pas important pentru a ajuta statele membre să atingă acest obiectiv prin prezentarea de propuneri pentru Recomandările Consiliului privind conturile individuale de învățare și micro-creditele, așa cum a fost anunțat în Agenda competențelor și în Comunicarea Spațiului European al Educației din 2020.

Un set puternic de abilități deschide oportunități pentru indivizi, oferă o plasă de siguranță în vremuri incerte, promovează incluziunea și progresul social și oferă economiei forța de muncă calificată necesară pentru a crește și a inova.

Succesul tranziției digitale și a celei ecologice depinde de lucrătorii cu abilitățile potrivite. Pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult nevoia de recalificare și îmbunătățire a forței de muncă, pentru a se adapta la schimbările pieței muncii și a satisface cererea din diferite sectoare.

Cu toate acestea, prea puțini oameni participă la activități de învățare obișnuite după educația și formarea inițială, deoarece adesea le lipsesc resursele financiare sau timpul pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a învăța altele noi sau nu sunt conștienți de oportunitățile de învățare și de beneficiile acestora.

De exemplu, un anumit nivel de competențe digitale este necesar în peste 90% din locurile de muncă actuale și în aproape toate sectoarele, dar doar 56% dintre adulți aveau competențe digitale de bază, în 2019.

Sursa:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10118

Share:

asistent
Atlas - Asistent