Skip to main content

25 octombrie 2021

Comisia face Erasmus+ și Corpul european de solidaritate mai incluziv

Loading

Comisia a adoptat un cadru pentru a crește gradul de incluziune și diversitatea programelor Erasmus+ și Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027.

Măsurile respectă angajamentul Comisiei președintelui von der Leyen de a consolida substanțial ambele programe, nu numai permițând multor mai mulți oameni să învețe sau să facă voluntariat într-o altă țară, ci în special prin contactarea unui număr tot mai mare de persoane cu mai puține oportunități.

Măsurile pentru programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate includ:

  • Sprijin financiar dedicat: cele două programe vor oferi un sprijin financiar sporit persoanelor cu mai puține oportunități de a acoperi orice cheltuieli sau nevoi suplimentare. Suport adaptat participanților pe parcursul tuturor fazelor proiectului: participanții vor avea posibilitatea de a beneficia de o serie de oportunități (asistență lingvistică, vizite pregătitoare sau mentorat consolidat, de exemplu) înainte, în timpul și după proiectul lor sau mobilitate pentru a se asigura că primesc cea mai mare parte din experiența lor;
  • Sprijin pentru organizațiile participante: programele vor oferi ajutor suplimentar organizațiilor implicate în proiecte incluzive.
  • Ofertă de învățare mai flexibilă : programele oferă acum o gamă mai largă de oportunități de proiect și mobilitate de durată și formate.
  • Prioritate în procesul de selecție: programele includ mecanisme care să acorde prioritate proiectelor de calitate care implică participanți cu mai puține oportunități și care abordează temele de incluziune și diversitate;
  • Comunicare și raportare mai clare: în comunicarea cu privire la programe, Comisia, agențiile naționale și toți actorii implicați la nivel național și local vor asigura disponibilitatea unor documente și materiale mai ușor de utilizat, mai accesibile și mai multilingve. Comisia își va dezvolta în continuare activitățile de monitorizare și raportare pentru a urmări mai bine progresele în eforturile de incluziune.

Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestor măsuri de incluziune la nivel național prin agențiile naționale Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/commission-decision-framework-inclusion-2021-27

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent