Skip to main content

30 mai 2024

Comisia Europeană va lansa primul apel de proiecte strategice în domeniul materiilor prime critice

Loading

În data de 23 mai 2024 a avut loc prima reuniune a Comitetului european pentru materii prime critice (CRM Board), la sediul Comisiei Europene, Bruxelles, Regatul Belgiei.

Acest eveniment a marcat intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie 2024 de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 și (UE) 2019/1020 (Critical Raw Materials Act – CRMA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 03.05.2024.

Actul european privind materiile prime critice urmărește să asigure o aprovizionare diversificată, sigură și durabilă cu materii prime critice pentru industria UE, materii prime esențiale pentru sectoarele strategice, inclusiv tehnologiile curate, industria digitală, de apărare și industria aerospațială.

De asemenea, Regulamentul CRMA creează un cadru pentru selectarea și implementarea proiectelor strategice, care pot beneficia de condiții favorabile de autorizare și de asigurare a accesului la finanțare, și stabilește cerințele naționale pentru dezvoltarea programelor de explorare geologică în Europa, cu scopul de a crește capacitățile de extracție, procesare și reciclare a materiilor prime critice în UE.

Cu ocazia primei reuniuni a CRM Board, Comisia Europeană a lansat primul Apel pentru propuneri de proiecte strategice. Data limită pentru depunerea cererilor este 22.08.2024, ora 12:00 CET.

În acest context, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului aduce la cunoștință tuturor companiilor de profil faptul ca au posibilitatea de a depune propuneri de proiecte până la data limită menționată.

Informațiile sunt disponibile în paginile dedicate aflate la adresele următoare:

– platforma de depunere a propunerilor de proiecte https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/application-form_en

– apelul de proiecte https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/call-applications-strategic-projects-under-critical-raw-materials-act_en

– pagina de prezentare a programului de proiecte strategice https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en.

 

sursa aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent