Skip to main content

24 august 2021

Comisia Europeană lansează o consultare publică cu privire la revizuirea legislației centrale în materie de produse chimice (EU Environment)

Loading

CE a lansat o consultare publică privind revizuirea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice („Regulamentul CLP”).

Această revizuire este una dintre cele 85 de acțiuni planificate în Strategia pentru produse chimice pentru durabilitate , adoptată de Comisie în octombrie 2020 ca primul pas către ambiția de poluare zero. Cetățenii și organizațiile sunt invitate să își împărtășească opiniile până la 15 noiembrie  2021.

Regulamentul CLP este elementul legislativ de bază utilizat în UE pentru identificarea și comunicarea proprietăților periculoase ale substanțelor chimice. Pentru această revizuire, Comisia va examina, printre altele, diferite măsuri și opțiuni pentru a introduce noi clase de pericol (cum ar fi perturbarea endocrină, precum și persistența, bioacumularea și toxicitatea) și criteriile de clasificare corespunzătoare.

Fiind unul dintre obiectivele Acordului verde european și al Strategiei pentru produse chimice, această revizuire va contribui la atingerea unui nivel legitim mai ridicat de protecție a cetățenilor și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase.

Este, de asemenea, o oportunitate de a încuraja înlocuirea substanțelor chimice periculoase cu substanțe chimice mai sigure și de a promova industria UE ca un lider mondial în producția și utilizarea de produse chimice sigure și durabile.

În prezent, Comisia efectuează o evaluare a impactului pentru a decide cea mai adecvată cale de urmat și a lansat o consultare publică ca parte a acestui exercițiu. Consultarea urmărește să adune punctele de vedere ale cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor din sectoarele public și privat cu privire la modul de a revizui cel mai bine Regulamentul CLP, luând în considerare progresul științific și tehnic. Acest chestionar constă din două secțiuni: una cu întrebări mai generale și cealaltă cu mai multe întrebări de specialitate.

https://ec.europa.eu/environment/news/chemicals-commission-launches-public-consultation-revision-central-piece-chemicals-legislation_en

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent