Skip to main content

01 noiembrie 2021

Comisia Europeană caută experți pentru impactul pandemiei de COVID-19 asupra egalității de gen în cercetarea și inovarea în UE

Loading

Comisia Europeană lansează un grup de experți pentru impactul pandemiei de COVID-19 asupra egalității de gen, finanțat în cadrul programului de lucru „Extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare” 2021 – 2022 al Orizont Europa.

Grupul va realiza un studiu privind impactul pandemiei de COVID-19 și măsurile de izolare puse în aplicare la nivel instituțional, național și UE privind egalitatea de gen în cercetare și inovare, în special în domenii precum productivitatea cercetătorilor, dezvoltarea carierei și condițiile de muncă precare, echilibrul dintre viața profesională și viața privată și îngrijirea persoanelor dependente, rețele de cercetare, colaborări și mobilitate, proceduri de management și evaluare a granturilor, violența de gen în noile modalități de lucru și integrarea dimensiunii de gen în cercetarea COVID-19.

Apelul de candidaturi pentru selectarea membrilor Grupului de experți este acum deschis. Dacă sunteți expert în unul sau mai multe dintre domeniile menționate mai sus, vă rugăm să completați cererea, completând documentele necesare și anexând un CV și o scrisoare de intenție și să le trimiteți prin e-mail la RTD-GENDERINRESEARCH@ec.europa.eu până la 25 Noiembrie 2021, ora 12.00, CET.

Pentru detalii accesați: Apply for the Commission expert group on the impact of the COVID-19 pandemic on gender equality in EU R&I | European Commission (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent