Skip to main content

07 septembrie 2021

Comisia Europeană aprobă mecanismul belgian de capacitate

Loading

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE de ajutor de stat, mecanismul de capacitate al Belgiei. Este primul mecanism de capacitate aprobat de Comisie după intrarea în vigoare a noului regulament privind energia electrică.

Mecanismul de capacitate belgian la nivel de piață este destinat să înlocuiască rezerva strategică belgiană pe care Comisia a  aprobat-o  în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat în 2018. În septembrie 2020 Comisia a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă planurile belgiene de a introduce un nou mecanism național de capacitate erau conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mecanismul de capacitate, astfel cum a fost notificat de Belgia, ar putea să nu fie în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările privind ajutorul de stat pentru protecția mediului și energia. Pe baza contribuțiilor primite și a îmbunătățirilor aduse de autoritățile belgiene în cursul anchetei în urma unor schimburi constructive cu Comisia, Comisia a concluzionat că mecanismul de capacitate belgian este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie și cu Regulamentul privind energia electrică.

Pe această bază, Comisia a concluzionat că măsura va contribui la asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică, în special având în vedere decizia Belgiei de a elimina treptat capacitatea nucleară până în 2025, fără a denatura în mod nejustificat concurența pe piața unică. Prin urmare, Comisia a aprobat măsura conform normelor UE privind ajutoarele de stat.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4442

Share:

asistent
Atlas - Asistent