Skip to main content

19 decembrie 2023

Comisia Europeană a aprobat revizuirea Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

Loading

În data de 15 decembrie 2023, Comisia Europeană a aprobat revizuirea Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre, pentru a suplimenta bugetul cu 19,96 de milioane de euro (fonduri Interreg), pentru a include Armenia ca stat participant la Program, precum și pentru a introduce o nouă prioritate: O regiune competentă și rezilientă.

În urma acestei majorări, bugetul total al Programului devine de 94.456.673 de euro, din care 85.010.556 de euro reprezintă contribuția din fonduri UE şi 9.445.617 euro este cofinanţarea naţională a statelor participante.

Noua prioritate inclusă în cadrul Programului (O regiune competentă și rezilientă) aparține Obiectivului specific Interreg 1 – O mai bună guvernanță în materie de cooperare și își propune să contribuie la:

  • sprijinirea dezvoltării capacităților și formării autorităților publice pentru furnizarea eficientă a serviciilor publice;
  • schimbul de cunoștințe și bune practici între autoritățile publice și actorii societății civile cu privire la modul de îmbunătățire a accesului cetățenilor la informații și de promovare a participării (inclusiv a tinerilor) la luarea deciziilor;
  • dezvoltarea de instrumente IT&C și/sau de soluții digitale care să permită cetățenilor să contribuie la strategiile locale și regionale și să ofere sugestii pentru îmbunătățirea politicilor;
  • acțiuni de consolidare a capacității părților interesate cu privire la modul de accesare a fondurilor disponibile și de a aplica în cadrul apelurilor pentru proiecte legate de economia albastră.

Informații detaliate despre Programul revizuit sunt disponibile aici: https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/programme-documents.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent