Skip to main content

28 septembrie 2021

Comisia Europeană a aprobat Planul de Redresare și Reziliență al României în valoare de 29,2 miliarde EUR

Loading

În data de 27 septembrie 2021, Comisia a adoptat o propunere de decizie de a acorda României granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). Comisia a evaluat Planul de redresare și reziliență al României (PNRR), pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul MMR și a analizat investițiile și reformele cuprinse în Planul României.

Comisia consideră că Planul României include un set amplu de reforme și investiții care se consolidează reciproc. Finanțarea va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și reformă prezentate în PNRR, care să asigure tranzițiile ecologice și digitale; consolidarea rezilienței economice și sociale a României; susținerea investițiilor emblematice și a proiectelor de reformă. Planul de Recuperare și Reziliență va juca un rol crucial în a permite României să iasă mai puternică din pandemia COVID-19.

Consiliul va adopta propunerea Comisiei în termen de patru săptămâni. Aprobarea de către Consiliu a Planului va permite plata de 3,6 miliarde de euro către România sub formă de prefinanțare, reprezentând 13% din suma totală alocată pentru România.

Commission endorses Romania’s plan (europa.eu)

 


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent