Skip to main content

18 iulie 2023

Comisia Europeană a anunțat noi inițiative pentru promovarea carierelor în cercetare

Loading

Comisia a dezvăluit un set cuprinzător de măsuri menite să consolideze Spațiul European de Cercetare (ERA) și să-l facă mai rezistent, mai atractiv și mai competitiv. Acestea vor contribui la o acțiune prioritară a Agendei de politici ERA 2022-2024, și anume promovarea carierelor de cercetare atractive și durabile. Aceste inițiative vor aduce beneficii substanțiale pentru 2 milioane de cercetători din întreaga Europă prin sprijinirea oportunităților de muncă stabile și bine plătite. Setul de măsuri include: o propunere de recomandare a Consiliului care stabilește un nou cadru european pentru carierele de cercetare; o nouă Cartă pentru Cercetători, care înlocuiește Carta și Codul pentru Cercetători din 2005 cu principii noi și revizuite; cadrul european de competențe pentru cercetători (ResearchComp) pentru a sprijini mobilitatea intersectorială a cercetătorilor. Carta europeană a cercetătorilor a fost un set de principii și cerințe generale care specificau rolurile, responsabilitățile și drepturile cercetătorilor, precum și ale angajatorilor și/sau finanțatorilor cercetătorilor. Noua Cartă va fi un instrument-cheie al politicii UE pentru a stimula carierele atractive ale cercetătorilor și va facilita punerea în aplicare de către organizațiile care efectuează cercetări și finanțează cercetarea, încurajând condiții bune de muncă pentru cercetători în toate etapele carierei.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3807

Share:

asistent
Atlas - Asistent