Skip to main content

14 septembrie 2021

Comisia aprobă schema slovacă de 65 de milioane de euro pentru a sprijini agențiile de turism în contextul focarului de coronavirus

Loading

Comisia Europeană a aprobat un sistem slovac de 65 de milioane de euro pentru a sprijini agențiile de turism în contextul focarului de coronavirus. Schema a fost aprobată în cadrul cadrului temporar al ajutoarelor de stat. În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma împrumuturilor subvenționate. Valoarea împrumutului pe beneficiar nu va depăși 25% din cifra sa totală de afaceri în 2019.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile cadrului temporar.

Schema slovacă este în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul temporar: scadența împrumuturilor este limitată la patru ani; ratele anuale ale dobânzii la împrumuturi respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar; suma împrumutului pe beneficiar este în conformitate cu ceea ce este prevăzut de cadrul temporar; împrumuturile se referă la investiții și/sau la nevoile de fond de rulment; contractele de împrumut vor fi semnate până cel târziu la 31 decembrie 2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_4670

Share:

asistent
Atlas - Asistent