Skip to main content

15 octombrie 2021

Cerere de proiecte pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”

Loading

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat că în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022, vor putea fi depuse cereri de finanțare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Obiectivele submăsurii:

 • Înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

Beneficiari eligibili:

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile și organizațiile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Sprijinul  nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși

 1. PENTRU MICROINTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI:
 • 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ;
 • 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;
 1. PENTRU ÎNTREPRINDERI MIJLOCII:
 • 1.200.000 Euro/ proiect pentru investiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;
 1. PENTRU ALTE ÎNTREPRINDERI ȘI FORME ASOCIATIVE:
 • 1.500.000 Euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.200.000 Euro pentru celelalte investiții.

Mai multe detalii pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: https://afir.info/

Share:

asistent
Atlas - Asistent