Skip to main content

12 iulie 2023

Cercetare și inovare – Deputații europeni adoptă legislație pentru a stimula industria cipurilor din UE

Loading

„Legea Chips” a UE va consolida autonomia și securitatea strategică a Europei. Planurile de asigurare a aprovizionării UE cu cipuri prin stimularea producției și inovației și stabilirea de măsuri de urgență împotriva penuriei, au fost adoptate marți de Parlament. Noile obiective, deja convenite între Parlament și Consiliu și finanțate cu 3,3 miliarde de euro pentru cercetare și inovare, urmăresc să creeze un mediu favorabil pentru investițiile în cipuri în Europa prin accelerarea procedurilor de autorizare și recunoașterea importanței lor critice printr-un așa-numit „statut de cea mai înaltă semnificație națională”. Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia, de asemenea, de un sprijin sporit, în special în domeniul proiectării cipurilor, pentru a stimula inovația. Legislația va sprijini proiecte care sporesc securitatea aprovizionării UE prin atragerea de investiții și creșterea capacității de producție.

Se va institui un mecanism de răspuns la criză, prin care Comisia va evalua riscurile pentru furnizarea de semiconductori a UE. Indicatorii de avertizare timpurie din statele membre vor fi utilizați pentru a declanșa o alertă de deficit la nivelul UE. Acest mecanism va permite Comisiei să pună în aplicare măsuri de urgență precum prioritizarea furnizării de produse afectate în special de o penurie sau efectuarea de achiziții comune pentru statele membre.

 

 

Sursă știre

Share:

asistent
Atlas - Asistent