Skip to main content

10 noiembrie 2021

Centrul și rețeaua europeană de competențe în domeniul securității cibernetice: Comisia emite orientări pentru evaluarea capacității centrelor naționale de coordonare de a gestiona fondurile UE

Loading

Comisia a adoptat orientări pentru evaluarea capacității Centrelor Naționale de Coordonare (CNC) de a gestiona fondurile UE. Acesta este un nou pas în implementarea Regulamentului nr.887/2021 de înființare a Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare. Rețeaua va fi constituită din 27 de centre naționale de coordonare, câte unul din fiecare stat membru, pentru a stimula excelența în cercetare și competitivitatea Uniunii în acest domeniu.

Potrivit Regulamentului, un centru național de coordonare ar trebui să fie o entitate din sectorul public, sau deținută în mare parte de stat, sau care îndeplinește funcții de administrație publică și are capacitatea de a sprijini Centrul de Competențe și Rețeaua în îndeplinirea misiunii lor. Acesta fie deține, fie are acces la cercetare și expertiză tehnologică în domeniul securității cibernetice. De asemenea, va avea capacitatea de a se angaja eficient și de a se coordona cu industria, sectorul public, comunitatea academică și de cercetare și cetățenii.

Fiecare stat membru își desemnează CNC până la sfârșitul anului și poate solicita Comisiei un aviz pentru a-și evalua capacitatea de a gestiona finanțarea UE. Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a răspunde.

Sursele de finanțare ale noului Centru de competență în domeniul securității cibernetice și ale rețelei NCC includ Programul Europa digitală și, în anumite condiții, Programul Orizont Europa, precum și contribuțiile statelor membre.

Centrul de competențe în domeniul securității cibernetice se înființează la București, iar Comisia îl va conduce provizoriu până va putea funcționa în mod autonom.

Mai multe informatii:

Sursa: The European Cybersecurity Competence Centre and Network: Commission issues guidelines for evaluation of National Coordination Centers’ capacity to manage EU funds | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent