Skip to main content

27 iunie 2023

CEF – Comisia Europeană a selectat 107 proiecte de infrastructură de transport pentru a primi peste 6 miliarde EUR subvenții UE

Loading

Comisia a selectat 107 proiecte de infrastructură de transport pentru a primi peste 6 miliarde EUR subvenții UE de la Facilitatea Conectarea Europei (CEF), instrumentul UE pentru investiții strategice în infrastructura de transport. Peste 80% din finanțare va sprijini proiecte care oferă o rețea mai eficientă, mai ecologică și mai inteligentă de căi ferate, căi navigabile interioare și rute maritime de-a lungul rețelei de transport transeuropean (TEN-T). Conexiunile feroviare transfrontaliere majore includ în special tunelul Brenner Base (care leagă Italia și Austria), Rail Baltica (care leagă cele trei state baltice și Polonia cu restul Europei), precum și tronsonul transfrontalier dintre Germania și Țările de Jos (Emmerich–Oberhausen). Porturile maritime din Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Țările de Jos și Polonia vor primi finanțare pentru dezvoltarea alimentării cu energie electrică la țărm pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră de la navele ancorate. Pentru a face transportul pe căile navigabile interioare pregătit pentru viitor, infrastructura de-a lungul căilor navigabile transfrontaliere Seine-Scheldt dintre Franța și Belgia va fi modernizată. Porturile interioare de pe Dunăre și bazinele Rinului, precum Viena și Andernach vor primi, de asemenea, un upgrade. Pentru a crește și mai mult siguranța și interoperabilitatea transportului feroviar din UE, sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) va fi instalat pe trenuri și linii de cale ferată din Cehia, Danemarca, Germania, Franța, Austria și Slovacia. În plus, proiectele vor întări căile de solidaritate UE-Ucraina, create pentru a facilita exporturile și importurile Ucrainei.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3436

Sursă foto: cef|consulting (@CEF_funding) /Twitter

27

Share:

asistent
Atlas - Asistent