Skip to main content

21 noiembrie 2023

C9/I3 MIPE lansează în consultare publică „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții lansează în consultare publică, Ghidul specific – Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte, în cadrul: Componentei C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Bugetul alocat – 150 mil. euro, iar apelul de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen până la data închiderii apelului.

Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Activitățile eligibile:

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile pentru acordarea ajutoarelor de stat regionale, ajutoare pentru cercetare și dezvoltare și ajutoare de minimis activitățile care au ca scop sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea și implementarea de tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică), astfel:

a) Activități specifice ajutorului de stat pentru cercetare – dezvoltare:
• cercetare industrială în scopul dobândirii de cunoștinţe și competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud);
• dezvoltare experimentală (dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștinţe și competenţe relevante existente de ordin știinţific, tehnologic, de afaceri și altele) cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge);
• definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii;
• realizarea analizei de business și analiza vulnerabilităților privind securitatea cibernetică la nivelul liderului de parteneriat. Aceasta etapă trebuie să includă și realizarea documentației care stă la baza proiectării, dezvoltării și implementării tehnologiilor digitale avansate propuse pentru liderul de parteneriat;
• asistență în design, implementare, migrare date;
• customizare și integrare arhitecturi;
• dezvoltarea propriu-zisă a aplicațiilor IT identificate în urma elaborării analizei de business, după caz.

b) Activități specifice ajutorului de stat regional: activitățile care au ca scop creșterea competitivității IMM-urilor prin investiții care contribuie la dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate prin:
• achiziții de active corporale și necorporale conform planului/analizei de business realizată de partener pentru liderul de parteneriat (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation, proiectarea, producția și integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii);
• achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date), IoT (internetul obiectelor), IIoT (internetul industrial al obiectelor), Big Data, Cloud computing și inteligență artificială;
• achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;
• achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
• achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale);

c) Activități specifice ajutorului de minimis:
• activități de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare: asistenţă tehnologică pentru inovare; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
• activități privind achiziția de active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;
• activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

 

Solicitanți eligibili:

întreprinderile care au calitatea de IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii), în sensul prevederilor Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.

 

Informații suplimentare aici.

 


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent