Skip to main content

10 ianuarie 2024

BILANȚ Implementare PNDR și PS-PAC

Loading

Gradul de absorbție a fondurilor europene acordate României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este în prezent de 86% în programarea financiară 2014 – 2020, inclusiv în perioada de tranziție 2021 – 2022. Procentul reprezintă valoarea plăților efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor și autorităților locale, valoare care ajunge la 10,87 miliarde de euro, raportată la alocarea totală de 12,7 miliarde de euro.

Din totalul plăților efectuate de AFIR, s-au decontat 5,77 miliarde de euro pentru proiectele de investiții selectate pentru finanțare iar 5,1 miliarde de euro s-au acordat fermierilor care au beneficiat de plățile directe pentru măsurile de mediu și climă.

În perioada de programare financiară 2014 – 2020, extinsă la nivel european până în 2022, AFIR a primit 120.689 solicitări de finanțare pentru investiții în valoare de 12,5 miliarde de euro. În urma procesului de evaluare și de selecție, au fost încheiate, în limita fondurilor disponibile contracte de finanțare cu 96.140 de beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală, pentru suma totală de peste 7,2 miliarde de euro (sunt incluse și proiectele din perioada de tranziție PNDR 2013 și PNDR 2020).

 

Citește continuarea aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent