Skip to main content

05 septembrie 2023

Băncile comerciale pot aplica pentru colaborare în implementarea schemei pentru sectorul cultural independent

Loading

Ministerul Culturii a lansat joi, 2 septembrie 2023, anunțul de parteneriat în vederea implementării Schemei de ajutor de minimis prevăzută de Ordinul ministrului culturii nr. 3453/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare.

Băncile comerciale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:

  • să respecte prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 3453 din 4 noiembrie 2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare;
  • să prezinte MC oferta de colaborare până la data de 15.11.2023, ora 17:00, prin EMAIL pe adresa selectiebanci@cultura.ro, semnată electronic;
  • să semneze cu MC convenția de colaborare în maxim 5 zile de la selectare;
  • să aibă cel puţin câte o sucursală în fiecare judeţ;
  • să deschidă un cont de tranzit în care MC să poată vira sumele reprezentând ajutor de minimis aferent contractelor de finanțare;
  • să faciliteze deschiderea de conturi dedicate de către beneficiarii Schemei;
  • să acorde din contul de tranzit tuturor beneficiarilor sumele aferente ajutorului de minimis, conform contractului de finanțare încheiat de aceștia cu MC.

Sursa: Ministerul Culturii

Share:

asistent
Atlas - Asistent