Skip to main content

31 octombrie 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis instrucțiunea cu numărul 206

Loading

Luând în considerare stadiul actual al implementării proiectelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate pentru perioada 2014-2020 și având în vedere măsurile necesare a fi întreprinse în vederea închidererii Programului Operațional Regional 2014-2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional emite următoarea INSTRUCȚIUNE:
1. Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare Cereri de plată este 13 noiembrie 2023.
2. Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a cererilor de plată este 29 noiembrie 2023.
3. Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 este 31 decembrie 2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilităților cheltuielilor. Orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.
4. Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cererile de rambursare finale este 29 februarie 2024.
5. Acele cheltuieli care, prin natura lor, pot interveni după finalizarea proiectului (cheltuieli de audit, etc.) vor fi considerate neeligibile dacă nu vor fi plătite până la data de 31 decembrie 2023.
6. Pentru a putea fi solicitate la rambursare, cheltuielile cu salariile respectiv, veniturile asimilate acestora aferente activităților desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2023 vor fi plătite până la data de 31 decembrie 2023. Cheltuielile cu salariile lunii decembrie 2023 plătite după data de 31 decembrie 2023 vor fi considerate neeligibile.
7. Prefinanțarea încasată și nejustificată prin cereri de rambursare care includ cheltuieli efectuate și plătite până la data de 31.12.2023 va fi restituită către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.
8. Avansurile acordate în cadrul contractelor economice încheiate în cadrul proiectului trebuie justificate cel târziu până la depunerea cererii de rambursare finale, prin lucrări executate/bunuri livrate/servicii prestate și plătite până la 31.12.2023
9. În cazul în care echipamentele/materialele decontate în conformitate, cu prevederile Ordinului nr. 4141/2020 vor fi puse în operă după data de 31.12.2023, manopera va reprezenta o cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiari
10. Termenul limită până la care Organismele lntermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale este 15 aprilie 2024.
11. Termenul limită până la care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional va efectua plata cheltuielilor eligibile solicitate prin cereri de rambursare către beneficiari este 31 mai 2024.
12. Prin excepție de la prevederile Capitolul 6 „Procedura de verificare pe teren” din Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor corelat cu termenul final de eligibilitate pentru perioada 2014-2020 respectiv, data de 31.12.2023, se consideră că nu mai este oportună efectuarea vizitelor pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare având în vedere perioada de timp rămasă până la finalizarea implementării financiare a proiectelor aflate în derulare la acest moment. Se menține obligația OI de a efectua vizite pe teren la toate la cererile de rambursare finale și la cererile de rambursare intermediare dacă acestea reprezintă ultima cerere de rambursare ce conține cheltuieli eligibile depusă în cadrul proiectului.
13. Prezenta instrucțiune întră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.
14. OI va informa beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conțintului acestei instrucțiuni.

Share:

asistent
Atlas - Asistent