Skip to main content

21 decembrie 2023

Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează 5 apeluri de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Securitate internă

Loading

IS10A Sprijin operațional pentru sistemele TIC de la nivel european și național relevante pentru securitate

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 16.500.000 LEI
Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 20 februarie 2024 ora 16:00.
Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare.
Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSIapelIS10A

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.
Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.
Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Sursa: aici și aici.


IS11A Sprijinirea schimbului de informații conform acquis-ului Uniunii în domeniul securității, prin înființarea/adaptarea unor sisteme TIC naționale relevante pentru securitate, interoperabile și interconectate cu sistemele de informații și cu bazele de date relevante europene sau internaționale

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 12.500.000 LEI
Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 20 martie 2024 ora 16:00
Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare.
Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSIapelIS11A

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.
Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.
Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Sursa: aici și aici.


IS21A Creșterea numărului de operațiuni de cooperare operativă transfrontalieră, în special prin facilitarea și îmbunătățirea derulării echipelor comune de anchetă, a patrulelor comune, a urmăririlor transfrontaliere, a supravegherii discrete și a altor mecanisme de cooperare operațională în context EMPACT.

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 5.000.000 LEI
Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 20 decembrie 2024 ora 16:00
Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare.
Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSIapelIS21A

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.
Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.
Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Sursa: aici și aici.


IS31A Programe de instruire, formare, exerciții, schimb de experiență și de bune practici în materie de aplicare a legii, inclusiv cu țările terțe și alți actori relevanți

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 9.000.000 LEI
Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 20 decembrie 2024 ora 16:00
Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare.
Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IS31AapelFSI

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.
Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.
Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Detalii: aici și aici.


IS32A – Prevenirea criminalității și radicalizării, protejarea și sprijinirea martorilor, denunțătorilor și victimelor infracționalității

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 5.000.000 LEI
Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 20 decembrie 2024 ora 16:00
Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare.
Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IS32AapelFSI

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.
Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.
Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Detalii: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent