Skip to main content

Apeluri

Loading

  • Sortează:

  • Beneficiar

  • Domeniu

  • Tip apel

Ghidul Solicitantului „Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale”

Program de finanţare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Urmează

Data deschiderii

30 mai 2024

Buget

6.500.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

13 mai 2024

Buget

22.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

08 mai 2024

Buget apel

195.055.280 RON

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului ,,Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”

Program de finanţare

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Urmează

Data deschiderii

30 mai 2024

Buget

1.500.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Mobilitate urbană sustenabilă” – Apelul 2

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Vest

Status

Activ

Data deschiderii

07 mai 2024

Buget

10.736.452,59 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Activ

Data deschiderii

30 aprilie 2024

Buget

160.222.596 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 – Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Program de finanţare

Programul Regional Sud Muntenia

Status

Urmează

Data deschiderii

28 iunie 2024

Buget apel

4.290.462,60 EUR

Buget

3.957.254,81 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului “Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe”

Program de finanţare

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 7 - Transformare digitală

Status

Urmează

Data deschiderii

26 iunie 2024

Buget

94.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Digitalizare în folosul IMM-urilor”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Status

Urmează

Data deschiderii

25 iunie 2024

Buget

21.126.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi” – Apel 2

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Status

Urmează

Data deschiderii

25 iunie 2024

Buget

49.631.766 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

asistent
Atlas - Asistent