Skip to main content

Apeluri

Loading

  • Sortează:

  • Beneficiar

  • Domeniu

  • Tip apel

Ghidul Solicitantului „Competențe digitale pentru piața muncii”

Program de finanţare

Programul Educație și Ocupare

Status

Urmează

Data deschiderii

28 mai 2024

Buget

9.319.853 EUR

Tip Apel

Competitiv

Ghidul Solicitantului ,,VInnovate”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Est

Status

Activ

Data deschiderii

08 mai 2024

Buget

600.000 EUR

Tip Apel

Competitiv

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

08 mai 2024

Buget apel

195.055.280 RON

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Activ

Data deschiderii

30 aprilie 2024

Buget

160.222.596 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

PNRR/2024/C9/MCID/I7/ „Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa”

Program de finanţare

Componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

08 mai 2024

Buget

16.500.000 EUR

Tip Apel

Competitiv

Ghidul solicitantului „Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare” destinat IMM-urilor

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Vest

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Status

Inactiv

Data deschiderii

22 aprilie 2024

Buget

2.510.155,80 EUR

Tip Apel

Competitiv

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Buget

20.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

asistent
Atlas - Asistent