Skip to main content

Apeluri

Loading

  • Sortează:

  • Beneficiar

  • Domeniu

  • Tip apel

Apelul de proiecte „Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice”

Program de finanţare

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 11 - Turism și cultură

Status

Activ

Data deschiderii

24 aprilie 2024

Buget

5.000.000 EUR

PNRR: Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura turistică”

Program de finanţare

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 11 - Turism și cultură

Status

Urmează

Data deschiderii

01 octombrie 2024

Buget

7.900.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, fără termen limită de depunere

Sprijinirea unui mediu favorabil pentru protecția avertizorilor

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Consolidarea capacităților și creșterea gradului de conștientizare cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Litigii strategice

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea discursurilor motivate de ură și a infracțiunilor motivate de ură

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Promovarea drepturilor și valorilor prin împuternicirea spațiului civic

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Ghidul solicitantului 712 „Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Status

Urmează

Data deschiderii

29 aprilie 2024

Buget

21.011.765 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

„Culture Helps / Культура допомагає”: Granturi individuale pentru sprijin pentru sănătate mintală de până la 1000 EUR

Program de finanţare

Programul Europa Creativă

Status

Activ

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

30 martie 2024 00:00 CET

Circulația operelor literare europene

Program de finanţare

Programul Europa Creativă

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

CREA Lump Sum Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

16 ianuarie 2024

Data limită

16 aprilie 2024 17:00 CET

asistent
Atlas - Asistent