Skip to main content

Apeluri

Loading

  • Sortează:

  • Beneficiar

  • Domeniu

  • Tip apel

Ghidul Solicitantului „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”

Program de finanţare

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Status

Activ

Data deschiderii

17 iunie 2024

Buget

111.257.658 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PRSVO/416/PRSVO_P7/OP5 – GHIDUL SOLICITANTULUI SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – MUNICIPII (APEL 2)

Program de finanţare

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

17 iunie 2024

Buget

23.313.459 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului – Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar [PRC/156]

Program de finanţare

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

28 mai 2024

Buget apel

82.518.537 RON

Tip Apel

Competitiv

PRV/6.2B/e Turism [proiecte etapizate]

Program de finanţare

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Buget apel

24.421.159,90 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Ghid Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitățile de cult, instituțiile publice/entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale

Program de finanţare

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitățile de cult, instituțiile publice/entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale

Status

Activ

Data deschiderii

17 iunie 2024

Buget apel

250.000.000 RON

Ministerul Energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum din sectorul public (Programul – cheie 1)

Program de finanţare

Fondul pentru modernizare

Status

Inactiv

Data deschiderii

06 decembrie 2023

Buget

500.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

asistent
Atlas - Asistent